Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Hoạt động Đảng bộ


Đại hội các chi bộ
29-08-2027

HOÀN THÀNH ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH.

          Thực hiện công văn số 173/CV/ThU “V/v đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở” ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Ban thường vụ thị ủy Ba Đồn, Đảng ủy trường THPT Lương Thế Vinh đã chỉ đạo và hướng dẫn các Chi bộ trực thuộc tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kì 2017- 2020 đúng điều lệ Đảng và yêu cầu về thời gian.

          Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo các Chi bộ phải chú trọng khâu nội dung văn kiện, báo cáo chính trị, nhân sự, phương pháp tổ chức đại hội, phải tuyệt đối coi trọng chất lượng, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng. Cùng với đó là nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đại hội; không phô trương hình thức, đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, thực hiện đúng quy định, quy trình, nội dung, tiến độ thời gian đại hội.

Chi bộ Tổng Hợp

Chi bộ Xã hội

Đại hội chi bộ Tự nhiên

          Trong nhiệm kì 2015 -2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Đảng ủy, các Chi bộ thường xuyên chỉ đạo tốt công tác chính trị tư tưởng; chú trọng quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng, đạt 100% kế hoạch nhiệm kì đề ra; duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kì hàng tháng đúng quy định; đổi mới trong sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; thường xuyên gắn kết với đảng ủy nhà trường, chỉ đạo đảng viên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát…Qua đó hoạt động của các chi bộ luôn được duy trì hiệu quả, cán bộ đảng viên trong chi bộ đoàn kết, phấn khởi quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, cuối năm đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh”, “chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

          Báo cáo chính trị của các chi bộ đã đi sâu đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ tới; công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo về số lượng và cơ cấu, vì vậy Đại hội của các chi bộ được tổ chức bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định, đảm bảo về tiến độ, thời gian, nguyên tắc, thủ tục và điều lệ Đảng, đạt kết quả cao.

          Trong công tác nhân sự, các chi bộ lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín theo quy định của Đảng để bầu vào chi ủy khóa mới với cơ cấu hợp lý, đúng định hướng về nhân sự đã được B Đảng ủy nhà trường thống nhất. Việc bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, bảo đảm số lượng, chất lượng, đúng quy chế bầu cử trong Đảng, có tính kế thừa và phát triển. Nhiệm kì 2017- 20120 Chi ủy chi bộ KHTN gồm đồng chí Nguyễn Thành Sơn được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Phan Văn Vinh được bầu làm phó bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Phương Mỹ được bầu làm chi ủy viên; Chi ủy chi bộ KHXH gồm đồng chí Đoàn Thị Lệ Nhung được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Phạm Thị Vân Anh được bầu làm phó bí thư, đồng chí Trần Thị Lệ Minh được bầu làm chi ủy viên; Chi ủy chi bộ Tổng hợp gồm đồng chí Phạm Xuân Kỳ được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Trần Thị Bình được bầu làm phó bí thư, đồng chí Nguyễn Thành Nam được bầu làm chi ủy viên.

          Sau đại hội, Đảng ủy yêu cầu chi ủy các chi bộ phát huy thuận lợi, dự báo và khắc phục khó khăn, làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên trong chi bộ; hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kì 2017- 2020. Đồng thời yêu cầu chi ủy các chi bộ khẩn trương xây dựng và ban hành chương trình công tác toàn khóa của Chi bộ, ban hành quy chế làm việc, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của chi bộ và phân công cho các đồng chí cấp ủy viên trên từng lĩnh vực nhiệm vụ công tác cụ thể.

          Với trí trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết cao, tập trung, dân chủ, đại hội các chi bộ đã thành công tốt đẹp, tạo đà thuận lợi thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kì 2017- 2020 và góp phần to lớn thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kì 2015- 2020.

                                                                                                      Phạm Xuân Kỳ

Xem bài khác
 • Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị trung ương 5 khóa XII của Đảng        (24-07-2027)
 • Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2017        (16-05-2027)
 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 08        (01-05-2027)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017        (09-02-2027)
 • Các bài mới đăng
 • Hội nghị học tập chuyên đề 2020        (27-03-2030)
 • Hội nghị học tập và triển khai chuyên đề năm 2019        (27-03-2029)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019        (01-02-2029)
 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)        (29-12-2028)
 • Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW8 khóa XII        (09-11-2028)
 • Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị TW7 (Khóa XII)        (01-06-2028)
 • Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề 2018        (10-03-2028)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018        (07-02-2028)
 • Đại hội các chi bộ        (29-08-2027)
 • Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị trung ương 5 khóa XII của Đảng        (24-07-2027)