Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Hoạt động Đảng bộ


Hội nghị học tập và triển khai chuyên đề năm 2019
27-03-2029

HỘI NGHỊ HỌC TẬP VÀ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ 2019 “XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN”  

Ngày 20 - 3- 2019, Đảng ủy trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức hội nghị học tập và thực hiện chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Liên – Thị ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí trong Đảng ủy và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Liên – Bí thư Đảng bộ yêu cầu cấp ủy các chi bộ, đảng bộ; cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường cần quán triệt sâu sắc kế hoạch của Đảng ủy,  tổ chức cho bộ giáo, viên nhân viên trong nhà trường quán triệt, học tập nghiêm túc; tránh qua loa, đại khái. Các chi bộ tự bố trí thời gian để tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản của Chuyên đề, đảm bảo 100% đảng viên đều được quán triệt, học tập. Sau học tập, các cán bộ, đảng viên phải chủ động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với từng cương vị công tác và đặc điểm, tình hình của nhà trường.

Đ/c Nguyễn Thị Liên – Thị ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường tại hội nghị.

Tại hội nghị, Đồng chí Trần Thanh Tịnh - Báo cáo viên Thị ủy, Phó bí thư Đảng bộ giới thiệu những nội cơ bản, cốt lõi của chuyên đề. Trong đó tập trung vào 2 vấn đề chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Đ/c Trần Thanh Tịnh - Báo cáo viên Thị ủy, Phó bí thư Đảng bộ giới thiệu những nội cơ bản, cốt lõi của chuyên đề

Chuyên đề nhằm tiếp tục tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường, khơi dậy và phát huy truyền thống tốt đẹp của người giáo viên nhân dân.


Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân. Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của nhân dân, ý thức tôn trọng nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của nhân dân. Chăm lo đời sống nhân dân là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân. Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. 

Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người. Ý thức tôn trọng nhân dân ở khía cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao nhân dân. Tôn trọng nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì vậy, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”.  Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân.

Kết thúc Hội nghị, Nguyễn Thị Liên – Thị ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường triển khai thực hiện tốt các nội dung học tập chuyên đề năm 2019 đã đăng kí trong bài thu hoạch, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, xây dựng trường THPT Lương Thế Vinh ngày càng phát triển vững mạnh.

                                                                                                             Phạm Xuân Kỳ

 

Xem bài khác
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019        (01-02-2029)
 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)        (29-12-2028)
 • Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW8 khóa XII        (09-11-2028)
 • Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị TW7 (Khóa XII)        (01-06-2028)
 • Các bài mới đăng
 • Hội nghị học tập chuyên đề 2020        (27-03-2030)
 • Hội nghị học tập và triển khai chuyên đề năm 2019        (27-03-2029)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019        (01-02-2029)
 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)        (29-12-2028)
 • Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW8 khóa XII        (09-11-2028)
 • Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị TW7 (Khóa XII)        (01-06-2028)
 • Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề 2018        (10-03-2028)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018        (07-02-2028)
 • Đại hội các chi bộ        (29-08-2027)
 • Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị trung ương 5 khóa XII của Đảng        (24-07-2027)