Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến
Tin tức

Gương hiếu học của Á khoa Trường Đại học Y dược Huế
Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ba làm nghề sửa xe nhưng bị thần kinh phân lập, mẹ mở quán tạp hóa buôn bán cạnh trường tiểu học lại bị bệnh gù vẹo cột sống bẩm sinh; gia đình nằm trong diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, nhưng 12 năm liền em Trần Nguyễn Hoàng Tùng, học sinh lớp 12 A1 trường THPT số 1 Quảng Trạch, Á khoa trường Đại học Y dược Huế luôn chăm ngoan, học giỏi, là niềm tự hào lớn của ba mẹ, là tấm gương sáng cho các bạn noi theo.THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về dạy thêm, học thêm:

Diễn văn khai giảng năm học 2011-2012
Hòa chung trong không khí hân hoan phấn khởi cùng nhân dân cả nước chào mừng 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoà chung trong niềm hứng khởi của các nhà giáo và HS toàn quốc bước vào năm học mới; hôm nay, toàn thể CBGV, NV và HS trường THPT số 1 Quảng Trạch trang nghiêm tổ chức lễ khai giảng năm học 2011 – 2012

12345678