/c: Ba ?n - Qu?ng Tr?ch - t?nh Qu?ng Bnh. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến
Tin tức
Quy chế làm việc của BGH
+ Căn cứ Điều 16, 17 - Điều lệ trường THPT của Bộ GD-ĐT; + Căn cứ vào tình hình thực tế về quy mô trường lớp và đội ngũ CBNV trong năm học 2011-2012; + Để đảm bảo kỷ cương và phát huy tính hiệu quả trong công tác quản lý, BGH nhất trí thông qua Quy chế làm việc như sau


12345678