Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Tổ lý-Công nghệ
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Vân
Chức vụ: Tổ trưởng TCM


Điện thoại:
Email: nguyenthithanhvanqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

Ảnh giới thiệu

New Page 1

THÔNG TIN CÁ NHÂN  

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Nguyễn Thị Thanh Vân       TTCM

18/05/1964

Quảng Phong - Quảng Trạch

ĐHSP Vật lý

1987

nguyenthithanhvanqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Nguyễn Thanh Hải     TPCM

29/04/1980

Quảng Phương - Quảng Trạch

Thạc sỹ Vật lý

2003

nguyenthanhhaiqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Hoàng Quang Phú    PHT

21/11/1965 

Quảng Lộc - Quảng Trạch

Thạc sỹ Vật lý

1987

hoangquangphuqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Trần Thị Phương Mai   Tổ trưởng CĐ

21/12/1981

Đồng Sơn - Đồng Hới

ĐHSP Vật lý

2004

tranthiphuongmaiqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Nguyễn Thành Sơn      Bí thư đoàn trường

08/03/1982

Quảng Phúc - Quảng Trạch

ĐHSP Vật lý

2005

nguyenthanhson­_qt@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Nguyễn Thị Hồng Minh

01/04/1983

Quảng Thọ - Quảng Trạch

ĐHSP Vật lý

2006

nguyenthihongminhqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Trần Hải Dương

10/02/1985

Quảng Long - Quảng Trạch

ĐHSP Vật lý

2008

tranhaiduongqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Lê Thị Thương Huyền

21/08/1982

Văn Hóa - Tuyên Hóa

ĐHSP Kỷ thuật - Công nghệ

2005

Thuonghuyenqb1@gmail.com

 

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Trần Thị Trung Hiếu    Nhân viên thiết bị

31/10/1982

Quảng Thủy - Quảng Trạch

Cử nhân kinh tế

2008

tranthitrunghieuqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn