Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Đoàn trường
Họ tên: Nguyễn Thành Nam
Chức vụ: Bí thư Đoàn trường


Điện thoại: 0913514246
Email: nguyenthanhnamltv@quangbinh.edu.vn

Ảnh giới thiệu

BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2014 - 2015

1. Đồng chí Nguyễn Thành Sơn - BT

2. Đồng chí Phạm Xuân Kỳ - P.BT

3. Đồng chí Nguyễn Hải Lộc - P.BT

4. Đồng chí Nguyễn Thành Nam

5. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Huế

6. Đồng chí Trần Hải Dương

7. Đồng chí Hoàng Thị Hồng Luyến

8. Đồng chí Mai Thị Thần

9. Đồng chí Nguyễn Thị Bé

10. Đồng chí Phạm Thanh Loan

11. Đồng chí Nguyễn Quốc Vũ

12. Đồng chí Võ Hoài Thanh

13. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trà My

14. Đồng chí Trần Thị Việt Hà

15. Đồng chí Nguyễn Thùy Trang