Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Đoàn trường
Họ tên: Nguyễn Thành Sơn
Chức vụ: Bí thư Đoàn trường


Điện thoại: 0982810191
Email: nguyenthanhsonqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

Ảnh giới thiệu

BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2013 - 2014

1. Đồng chí Nguyễn Thành Sơn - BT

2. Đồng chí Phạm Xuân Kỳ - P.BT

3. Đồng chí Nguyễn Hải Lộc - P.BT

4. Đồng chí Nguyễn Thành Nam

5. Đồng chí Võ Tố Như

6. Đồng chí Trần Hải Dương

7. Đồng chí Hoàng Thị Hồng Luyến

8. Đồng chí Trần Thị Trung Hiếu

9. Đồng chí Hoàng Mỹ Anh

10. Đồng chí Phạm Thị Hồng Lam

11. Đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hà

12. Đồng chí Nguyễn Thùy Trang

13. Đồng chí Trần Thị Ánh Linh

14. Đồng chí Trần Thị Thu Hiền

15. Đồng chí Đỗ Thị Kim Huệ