Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Tổ Tin
Họ tên: Trần Trọng Cường
Chức vụ: Tổ trưởng TCM


Điện thoại: 0165.8.415.610
Email: trancuong58@gmail.com

Ảnh giới thiệu

New Page 1

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Trình độ đào tạo:

Nguyên quán:

Năm vào ngành:

Email:

Trần Trọng Cường

25/05/1958

Cử nhân toán - Kỷ sư tin học

Can Lộc - Hà Tĩnh

09/1978

Trancuong58@gmail.com

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Trình độ đào tạo:

Nguyên quán:

Năm vào ngành:

Email:

Nguyễn Thành Nam

10/06/1987

Cử nhân tin học

Quảng Hưng - QT

09/2009

nguyenthanhnamqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Trình độ đào tạo:

Nguyên quán:

Năm vào ngành:

Email:

Cao Thanh Xuân

04/02/1981

Cử nhân tin học

Quảng Hải - QT

09/2005

caothanhxuanqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Trình độ đào tạo:

Nguyên quán:

Năm vào ngành:

Email:

Bùi Thị Thuỷ

26/11/1983

Cử nhân tin học

Quảng Hưng - QT

09/2008

buithithuyqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Trình độ đào tạo:

Nguyên quán:

Năm vào ngành:

Email:

Nguyễn Thị Kim Huế

17/02/1982

Cử nhân tin học

Ba Đồn - QT

09/2006

nguyenthikimhueqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Trình độ đào tạo:

Nguyên quán:

Năm vào ngành:

Email:

Lưu Thị Hằng

15/09/1983

Cử nhân tin học

Thanh Trạch - QT

09/2009

luuthihangqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Trình độ đào tạo:

Nguyên quán:

Năm vào ngành:

Email:

Dương Ngọc Lan

20/08/1984

Cử nhân tin học

Đồng Hới

09/2008

duongngoclanqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn