Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Tổ Sử-GDCD
Họ tên: Nguyễn Xuân Tỷ
Chức vụ: Tổ trưởng TCM


Điện thoại:
Email:

Ảnh giới thiệu

New Page 1


THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Nguyễn Xuân Tỷ     TTCM

12/12/1954

Quảng phúc- Q.Trạch- QB

ĐHSP

9/1980     

nguyenxuantyqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Trần Thanh Tịnh   PHT

10/08/1973

Quảng Liên- Q.Trạch- QB

Thạc sỹ Lịch Sử

1999

tranthanhtinhqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Đặng Viết Tiến

26/12/1970

Cửa Lò- Nghệ An

ĐHSP

1998

Vn.viettien@gmail.com

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Hoàng Thị Hồng Luyến

18/11/1984

Vạn trạch- Bố trạch-QB

ĐHSP

2009

Hoangthihongluyenqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Võ Thị Bích Nga

1991

Tuyên Hóa - QB

ĐHSP Sử

2014

vothibichnga@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Phạm Thị Vân Anh    TPCM

01/02/1980

Phù hóa-Q.Trạch- QB

ĐHSP

2003

Phamthivananhqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Lê Thị ánh Tuyết

10/02/1978

Quảng Tân-Q.Trạch- QB

ĐHSP

2000

lethianhtuyetqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Phan Thị Bích Hằng

10/01/1979

Quảng Sơn- Q.Trạch- QB

ĐHSP

2001

phanthibichhangqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn