Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Tổ Sinh-Công nghệ
Họ tên: Nguyễn Quang Huy
Chức vụ: Tổ trưởng TCM


Điện thoại:
Email: nguyenquanghuy@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

Ảnh giới thiệu

New Page 1

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Nguyễn Quang Huy  - TTCM

1981

Quảng Ninh - QB

Thạc sỹ Sinh học

2003

nguyenquanghuy@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Trần Thị Bích Hồng       Tổ phó CM

10/02/1981

Quảng Tiên - Quảng Trạch

ĐHSP Sinh học

2004

tranthibichhongqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Lê Thị Hồng Lam   Tổ trưởng CĐ

17/9/1981

Hưng Mỹ - Hưng Nguyên – Nghệ An

ĐHSP KTNN

2004

lethihonglamqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Phạm Xuân Kỳ     P. Bí thư Đoàn trường

20/01/1982

Võ Ninh - Quảng Ninh

ĐHSP Sinh học

2005

phamxuankyqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Ngô Thị Lý

08/9/1984

Dương Thủy – Lệ Thủy

ĐHSP Sinh học

2007

ngothilyqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Phan Xuân Tú

02/02/1982

Quảng Tân - Quảng Trạch

ĐHSP Sinh học

2006

phanxuantuqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Nguyễn Thị Thúy Hằng

25/011/1981

Nam Đàn – Nghệ An

ĐHSP KTNN

2004

nguyenthithuyhangqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Đặng Thị Phương Chi

1990

Đồng Hới

ĐHSP Sinh

2014

dangthiphuongchi@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn