Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Tổ Toán
Họ tên: Nguyễn Quốc Kỳ
Chức vụ: Tổ trưởng TCM


Điện thoại:
Email:

Ảnh giới thiệu

New Page 1

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Nguyễn Quốc Kỳ - TTCM

11/10/1960

Q.Thuận - Q.Trạch

ĐHSP Toán

1983

nguyenquockyqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Nguyễn Quang Minh - TPCM

09/10/1959

Q.Phương - Q.Trạch

ĐHSP Toán

1980

nguyenquangminhqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Phan Văn Anh

20/03/1980

Bắc Trạch - Bố Trạch

ĐHSP Toán

2003

phanvananhqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Phan Văn Vinh

19/01/1981

Hạ Trạch - Bố Trạch

Thạc sỹ Toán

2003

phanvanvinhqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Phan Thị Thúy Hằng

08/07/1977

Q.Phương - Q.Trạch

ĐHSP Toán

2000

hangtoan@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Trần Văn Hậu

16/09/1981

Q.Liên - Q.Trạch

ĐHSP Toán

2004

tranvanhauqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Phan Thị Huệ

28/08/1982

Q.Phương - Q.Trạch

ĐHSP Toán

2004

phanthihueqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Đoàn Minh Kế

10/12/1982

Q.Tiên - Q.Trạch

ĐHSP Toán

2004

doanminhkeqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Đinh Thị Bích Lài

23/10/1982

Q.Hòa - Q.Trạch

ĐHSP Toán

2004

Dinhthibichlaiqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Võ Tố Như

19/06/1982

Q.Thanh - Q.Trạch

ĐHSP Toán - Tin

2006

votonhuqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

 

Nguyễn Thị Nga

19/06/1982

Q.Thanh - Q.Trạch

ĐHSP Toán - Tin

2006

votonhuqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

 

Hoàng Hữu Nghị

19/05/1960

Q.Thủy - Q.Trạch

ĐHSP Toán

1979

Hoanghuunghiqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Phạm Hồng Quang

10/07/1982

Q.Văn - Q.Trạch

ĐHSP Toán

2006

phamhongquangqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Trần Thị Kim Tuyến

10/06/1979

Cảnh Hóa - Q.Trạch

ĐHSP Toán

2001

tranthikimtuyenqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Hà Thị Hải Yến

06/06/1983

Đồng Hới

ĐHSP Toán

2006

hathihaiyenqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn