Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Tổ Ngoại ngữ
Họ tên: Đoàn Thị Lệ Nhung
Chức vụ: Tổ trưởng TCM


Điện thoại: 0984508756
Email: doanthilenhungqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

Ảnh giới thiệu

DANH SÁCH TỔ NGOẠI NGỮ

1. ĐOÀN THỊ LỆ NHUNG - TTCM

Ngày, tháng, năm sinh: 30/5/1970

Quê quán: Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Chuyên ngành: Tiếng Nga, Tiếng Anh

Năm vào ngành: 9/ 1994

Email: doanthilenhungqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

2. NGUYỄN THỊ MỸ LỆ - TPCM

Ngày, tháng, năm sinh: 21/9/1972

Quê quán: Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Chuyên ngành: Tiếng Nga, Tiếng Anh

Năm vào ngành: 9/ 1995

Email: nguyenthimyleqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

3. HỒ THỊ KIM HOA

Ngày, tháng, năm sinh: 12/6/1964

Quê quán: Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Chuyên ngành: Tiếng Nga, Tiếng Anh

Năm vào ngành: 9/ 1988

Email: hothikimhoaqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

4. NGUYỄN THỊ HOÀ

Ngày, tháng, năm sinh: 01/3/1977

Quê quán: Quảng Phong, Quảng Trạch, Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Chuyên ngành: Tiếng Anh

Năm vào ngành: 9/ 1999

Email: nguenthihoaqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

5. NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Ngày, tháng, năm sinh: 02/5/1972

Quê quán: Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Chuyên ngành: Tiếng Anh

Năm vào ngành: 9/ 1997

Email: nguyenthingoclanqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

6. TRẦN THỊ TOAN

Ngày, tháng, năm sinh: 10/7/1977

Quê quán: Phú Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Chuyên ngành: Tiếng Anh

Năm vào ngành: 9/ 1999

Email: tranthitoanqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

7. PHẠM THỊ HOÀI VÂN

Về trường : 2010 - 2011

Ngày, tháng, năm sinh: 23/10/1979

Quê quán: Quảng Long, Quảng Trạch, Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Chuyên ngành: Tiếng Nga, Tiếng Anh

Năm vào ngành: 9/ 2004

Email: phamthihoaivanqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

8. UÔNG THỊ NGỌC LOAN

Về trường : 2012 - 2013

Ngày, tháng, năm sinh: 14/06/1977

Quê quán: Thanh Ch­ương, Nghệ An

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Chuyên ngành: Tiếng Anh

Năm vào ngành: 09/1998

Email: uongthingocloanqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

9. MAI THỊ THUẦN

Về trường : 2013 - 2014

Ngày, tháng, năm sinh: 26/07/1984

Quê quán: Quảng Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình

Trình độ đào tạo: ĐHSP Chuyên ngành: Tiếng Anh

Năm vào ngành: 12/ 2006

Email: maithithuanqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

10. NGUYỄN THỊ THƯƠNG

Về trường : 2015 - 2016

Ngày, tháng, năm sinh:

Quê quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email: nguyenthithuongltv@quangbinh.edu.vn