Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Đảng bộ
Họ tên: Trần Thanh Hải
Chức vụ: Bí thư


Điện thoại: 0912069722
Email: tranthanhhailtv@quangbinh.edu.vn

Ảnh giới thiệu

BCH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

NHIỆM KỲ 2015 – 2020

1. Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Liên
Ngày tháng năm sinh: 27/01/1970
Chuyên môn: Thạc sĩ Vật lý
Vào Đảng ngày: 26/06/1996
Chính thức ngày: 26/06/1997

2. Phó bí thư: Đ/c Trần Thanh Tịnh
Ngày tháng năm sinh: 10/08/1973
Chuyên môn: Thạc sĩ Lịch sử
Vào Đảng ngày: 16/01/1995
Chính thức ngày: 16/01/1996

CÁC ỦY VIÊN BCH

1. Đ/c Hoàng Quang Phú
Ngày tháng năm sinh: 21/11/1965
Chuyên môn: Thạc sĩ Vật lý
Vào Đảng ngày: 15/05/2002
Chính thức ngày: 15/05/2003

2. Đ/c Trần Thanh Hải
Ngày tháng năm sinh: 11/04/1981
Chuyên môn: Thạc sĩ văn học
Vào Đảng ngày: 29/06/2004
Chính thức ngày: 29/06/2005

3. Đ/c Nguyễn Thành Sơn
Ngày tháng năm sinh: 08/03/1982
Chuyên môn: Cử nhân Vật lý
Vào Đảng ngày: 20/09/2008
Chính thức ngày: 20/09/2009

4. Đ/c Phạm Xuân Kỳ
Ngày tháng năm sinh: 10/11/1981
Chuyên môn: Cử nhân sinh học
Vào Đảng ngày: 21/12/2007
Chính thức ngày: 21/12/2008


5. Đ/c Đoàn Thị Lệ Nhung
Ngày tháng năm sinh: 08/08/1975
Chuyên môn: Cử nhân Anh văn
Vào Đảng ngày: 20/09/2003
Chính thức ngày: 20/09/2004