Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến
Giới thiệu
Ban giám hiệu nhà trường có trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của trường
Địa chỉ: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 052.3514658.
Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn.
Ban giám hiệu
Họ tên: Trần Thanh Hải
Chức vụ: Hiệu trưởng
Học vị: Thạc sĩ Ngữ Văn


Điện thoại: 0912069722
Email: tranthanhhailtv@quangbinh.edu.vn
Họ tên: Hoàng Quang Phú
Chức vụ: Hiệu phó
Học vị: Thạc sĩ, phụ trách chuyên môn


Điện thoại: 0905729097
Email: hoangquangphultv@quangbinh.edu.vn
Họ tên: Trần Thanh Tịnh
Chức vụ: Hiệu phó
Học vị: Thạc sĩ, phụ trách CSVC, LĐ, Hướng nghiệp dạy nghề ...


Điện thoại: 0905688099
Email: tranthanhtinhltv@quangbinh.edu.vn
Họ tên: Nguyễn Thành Sơn
Chức vụ: Hiệu phó
Học vị: Thạc sĩ, phụ trách dạy thêm, học thêm, HSG, các cuộc thi ...


Điện thoại: 0948265567
Email: nguyenthanhsonltv@quangbinh.edu.vn