Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Công đoàn
Họ tên: Nguyễn Thành Sơn
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn


Điện thoại: 0948265567
Email: nguyenthanhsonltv@quangbinh.edu.vn

Ảnh giới thiệu

BCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2014 - 2015

1. Trần Thanh Hải - CT

2. Huỳnh Văn Ba - P.CT

3. Nguyễn Thành Sơn

4. Nguyễn Thị Hồng

5. Phạm Thị Bích Ngọc

6. Trần Thị Bình

7. Nguyễn Thị Hòa