Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Tổ Hành chính
Họ tên: Võ Ngọc Điền
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ HC


Điện thoại:
Email:

Ảnh giới thiệu

THÔNG TIN CÁ NHÂN TỔ HÀNH CHÍNH

 

1.      Võ Ngọc Điền:

-         Tổ Trưởng tổ hành chính, CB Văn phòng

-          Sinh ngày: 24/05/1962, Quê quán: Quảng Sơn, Quảng Trạch , Quảng Bình

-          TĐCM: KS Tin học

-          Ngày vào ngành: 9/2003

-          ĐT: 0912515037, NR. 0523.585999; Email: dienvnqb@gmail.com.

2.      Nguyễn Thị Liên:

-         Hiệu trưởng nhà trường

-          Sinh ngày: 27/01/1970, Quê quán: Quảng Ninh , Quảng Bình

-          TĐCM: Thạc sỹ vật lý

-          ĐT: ; Email: nguyenthilien_qt@quangbinh.edu.vn.

3.      Nguyễn Thị Hồng:

-         Tổ Phó tổ Hành chính; CB Kế toán;

-         Sinh ngày: 15/03/1971 , Quê quán: Quảng Tùng, Quảng Trạch , Quảng Bình

-         TĐCM: ĐH kinh tế

-         Ngày vào ngành: 09/2004

-         ĐT: 0905333597

4.      Lê Thị Minh nguyệt:

            -         CB VP, kiêm Thủ Quỹ

-         Sinh ngày 27/05/1980, quê quán: Nam Đàn, Nghệ An

-          Trú quán: Ba Đồn, Quảng Trạch , Quảng Bình

-         TĐ CM: ĐHKH Văn, Ngày vào ngành: 21/09/2006

-          ĐT: 0953532671.

     5.       Trần Thị Dung: CB Y tế

-         Sinh ngày: 02/11/1986, Quê quán: Quảng Tiến, Quảng Trạch , Quảng Bình ;

-         TĐCM: TC Y tế

-         Ngày vào ngành: 09/2009

-         ĐT: 01662222117