Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Tổ Địa
Họ tên: Nguyễn Thế Ngọc
Chức vụ: Tổ trưởng TCM


Điện thoại:
Email:

Ảnh giới thiệu

New Page 1

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Nguyễn Thế Ngọc

29/8/1956

An Thủy- Lệ Thủy

ĐHSP Địa

1981

nguyenthenhocqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Trần Thị Thương

15/3/1969

Vạn Ninh- quảng Ninh

ĐHSP Địa

1990

tranthithuongqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Phan Đình Phương

27/6/1959

Hải Châu - Đà Nẵng

ĐHSP Địa

1984

phandinhphuongqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Phạm Thị Thanh Hoa

10/6/1983

Phù Hóa - Quảng Trạch

ĐHSP Địa

2006

phamthithanhhoaqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Đoàn Thị Hồng

20/9/1967

QuảngHòa - Quảng Trạch

ĐHSP Địa

1993

doanthihongqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Nguyễn Thị Bình

17/7/1977

Văn Hóa - Tuyên Hóa

ĐHSP Địa

2000

nguyenthibinhqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Hoàng Lê Mỹ Thủy

4/9/1986

Cảnh Hóa - Quảng Trạch

ĐHSP Địa

2009

hoanglemythuyqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn