Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Tổ Hóa
Họ tên: Nguyễn Quang Vinh
Chức vụ: Tổ trưởng TCM


Điện thoại:
Email:

Ảnh giới thiệu

New Page 1

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Nguyễn Quang Vinh

10/11/1955

Ba Đồn - Quảng Trạch - Quảng Bình

Đại học sư phạm Hóa.

11/1979

nguyenquangvinh55@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Hoàng Văn Đức

22/03/1978

Châu Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình

Đại học sư phạm Hóa.

11/2001.

hoangvanducqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Nguyễn Thị Phương Mỹ

05/12/1981

Bố Trạch - Quảng Bình

Đại học sư phạm Hóa.

09/2004.

nguyenthiphuongmyqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Nguyễn Thị Liên Hương

19/10/1982

Ba Đồn - Quảng Trạch - Quảng Bình

Đại học sư phạm Hóa.

09/2004.

nguyenthilienhuongqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Phạm Ngọc Huyền Trang

07/01/1983

Quảng Thọ - Quảng Trạch - Quảng Bình

Đại học sư phạm Hóa.

09/2004.

phamngochuyentrangqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Đỗ Thị Hồng Hạnh

30/10/1981

Ba Đồn - Quảng Trạch - Quảng Bình

Đại học sư phạm Hóa

 

dothihonghanhqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Hoàng Nữ Tú Oanh

23/12/1982

Ba Đồn - Quảng Trạch - Quảng Bình

Đại học sư phạm Hóa

 

hoangnutuoanhqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nguyên quán

Trình độ đào tạo

Năm vào ngành

Địa chỉ Mail

 

Trần Thị Lan Anh

1992

Tuyên Hóa - Quảng Bình

Đại học sư phạm Hóa

 2014

tranthilananh@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn