Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Tổ Văn
Họ tên: Mai Lan Hương
Chức vụ: Tổ trưởng TCM


Điện thoại:
Email:

Ảnh giới thiệu

New Page 1

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Mai Lan Hương

02/11/1961

Q.Thuận - QT

ĐHSP Văn

09/1983

mailanhuongqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Tạ Thị Hồng Châu

20/11/1962

Q.Phương - QT

ĐHSP Văn

09/1983

tathihongchauqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Trần Thanh Hải

 

Q.Văn - QT

ĐHSP Văn

 

tranthanhhai@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

20/10/1978

Hương Sơn - HT

ĐHSP Văn

11/2000

nguyenthithuthuyqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Nguyễn Thị Thiên Hương

06/02/1977

Quảng Hưng - QT

ĐHSP Văn

11/1999

nguyenthithienhuongqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Trần Thị Lệ Minh

16/09/1979

Thạch Hóa - TH

ĐHSP Văn

11/2001

tranthileminhqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Trần Thị Thanh Huyền

10/11/1980

Phú Thủy - LT

ĐHSP Văn

09/2003

tranthithanhhuyenqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Trần Thị Diệu Thuý

21/01/1982

Ba Đồn - QT

ĐHSP Văn

09/2004

tranthidieuthuyqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Phạm Thị Bích Ngọc

08/05/1976

Ba Đồn - QT

ĐHSP Văn

09/1998

phamthibichngocqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Trần Thị Hạnh

29/04/1977

Văn Hóa - TH

ĐHSP Văn

09/1999

tranthihanhqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Lê Thị Hồng Vân

17/05/1982

Văn Hóa - TH

ĐHSP Văn

09/2004

lethihongvanqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Nguyễn Thị Thúy Hằng

25/05/1980

Ba Đồn - QT

ĐHSP Văn

06//2005

nguyenthithuyhangqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Đinh Hữu Ngọc

 

Bố Trạch

ĐHSP Văn

 

dinhhuungoc@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn