Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Tổ Thể dục - Quốc phòng
Họ tên: Huỳnh Văn Ba
Chức vụ: Tổ trưởng TCM


Điện thoại: 0912516537
Email: bahuynhvan@gmail.com

Ảnh giới thiệu

New Page 1

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Huỳnh Văn Ba

20/12/1970

Thăng bình – Qnam

ĐH

1992

huynhvanbaqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Trần Thị Bình

02/04/1977

Q Liên – Q Trạch – QB

ĐH

1998

Tranthibinhqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Nguyễn Bình Sơn

14/9/1979

Q Phong – Q Trach – QB

ĐH

2001

nguyenbinhsonqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Phạm Văn Thiên

27/6/1980

Đồng hới – Q Bình

ĐH

2002

phamvanthienqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Nguyễn Quốc Dũng

13/12/1978

Q Phúc – Q Trạch

ĐH

2001

nguyenquocdungqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Trần Thị Yến

31/10/1979

Q Phương – QTrạch – QB

ĐH

2004

tranthiyenqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Nguyễn Hải Lộc

22/10/1982

Q Long – Q Trạch – QB

ĐH

2006

nguyenhailocqb@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Trần Thị Thùy Trang

1992

Bố Trạch - QB

ĐHSP TC-GDQP

2014

tranthithuytrang@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn

 

 

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Trình độ đào tạo:

Năm vào ngành:

Email:

Phạm Trung Thao

1986

Quảng Ninh - QB

ĐH

 

phamtrungthao@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn