Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trường THPT số I Quảng Trạch
Địa chỉ: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 052.3514658.
Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn.