/c: Ba ?n - Qu?ng Tr?ch - t?nh Qu?ng Bnh. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến
Tin tức
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2008-2009
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2008-2009

Danh sách Học sinh giỏi- HSTTXS-HSTT
48 học sinh giỏi - 102 học sinh tiên tiến xuất sắc - 426 học sinh tiên tiến học kỳ 1 năm học 2008-2009

Hơn 500 nghìn lượt giáo viên học cách dạy học sinh
Dạy học dựa vào môn học, nhân viên hỗ trợ giáo viên, một số kỹ năng dạy học đặc thù trong lớp học hòa nhập; lập kế hoạch trường học,... là những chủ đề tập huấn cho giáo viên các tỉnh khó khăn nhằm cải thiện chất lượng giảng dạy.

12345678