Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Hoạt động Đảng bộ


Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW8 khóa XII
09-11-2028

Chiều 07/11, Đảng ủy Trường THPT Lương Thế Vinh đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Liên,Thị ủy viên,Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Liên - Thị Ủy viên - Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng nhà trường khai mạc hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Tịnh, Phó bí thư Đảng ủy, cho biết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII vừa diễn ra tại Hà Nội từ ngày 02/10 đến ngày 06/10 gồm nhiều vấn đề quan trọng như: kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; thông tin về việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua nội dung cơ bản quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề khác.

Đ/c Trần Thanh Tịnh - Phó bí thư Đảng bộ, P. Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo tại hội nghị

Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí ban hành nghị quyết mới về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để từng bước đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển; Ban chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định việc thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội; đồng thời thống nhất cao (100% đại biểu) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV sắp tới; bầu bổ sung 2 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với các cán bộ vi phạm.


Trong hội nghị này, đồng chí Trần Thanh Tịnh cũng quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia với các nội dung: môi trường chiến lược; mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc và phương châm chỉ đạo; tổ chức thực hiện.

Bế mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Liên,Thị ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của mình, tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…

 

Trần Thanh Tịnh

 

Xem bài khác
 • Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị TW7 (Khóa XII)        (01-06-2028)
 • Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề 2018        (10-03-2028)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018        (07-02-2028)
 • Đại hội các chi bộ        (29-08-2027)
 • Các bài mới đăng
 • Hội nghị học tập chuyên đề 2020        (27-03-2030)
 • Hội nghị học tập và triển khai chuyên đề năm 2019        (27-03-2029)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019        (01-02-2029)
 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)        (29-12-2028)
 • Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW8 khóa XII        (09-11-2028)
 • Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị TW7 (Khóa XII)        (01-06-2028)
 • Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề 2018        (10-03-2028)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018        (07-02-2028)
 • Đại hội các chi bộ        (29-08-2027)
 • Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị trung ương 5 khóa XII của Đảng        (24-07-2027)