Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Hoạt động Đảng bộ


Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị TW7 (Khóa XII)
01-06-2028

Chiều 28/5, Đảng ủy Trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy đã thông báo, quán triệt các nội dung và kết quả của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

Đ/c Trần Thanh Tịnh, Phó bí thư Đảng bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường thông báo, quán triệt các nội dung và kết quả của Hội nghị

Hội nghị diễn ra 6 ngày từ ngày 7-12/5 tại Thủ đô Hà Nội và đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Đại biểu dự hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn trong thảo luận ý kiến đóng góp vào các báo cáo.

Hội nghị lần thứ 7 đã thảo luận, cho ý kiến về Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.


Ngoài ra, hội nghị cũng cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Một số vấn đề về công tác cán bộ; Báo cáo các công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2017 .

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua 3 Nghị quyết quan trọng gồm Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

            Thông báo nhanh các nội dung của hội nghị, đồng chí Trần Thanh Tịnh Phó Bí thư Đảng ủy, thay mặt Đảng ủy, yêu cầu các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường, tích cực, khẩn trương đưa các nội dung vào thực tiễn công tác, trong đó nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu trong công tác triển khai, đồng thời gắn liền các nội dung, nhiệm vụ giải pháp được đề cập trong các Nghị quyết với việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà trường trong năm 2018 và những năm tiếp theo./.

 

Trần Thanh Tịnh

Xem bài khác
 • Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề 2018        (10-03-2028)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018        (07-02-2028)
 • Đại hội các chi bộ        (29-08-2027)
 • Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị trung ương 5 khóa XII của Đảng        (24-07-2027)
 • Các bài mới đăng
 • Hội nghị học tập chuyên đề 2020        (27-03-2030)
 • Hội nghị học tập và triển khai chuyên đề năm 2019        (27-03-2029)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019        (01-02-2029)
 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)        (29-12-2028)
 • Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW8 khóa XII        (09-11-2028)
 • Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị TW7 (Khóa XII)        (01-06-2028)
 • Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề 2018        (10-03-2028)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018        (07-02-2028)
 • Đại hội các chi bộ        (29-08-2027)
 • Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị trung ương 5 khóa XII của Đảng        (24-07-2027)