Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Hoạt động Đảng bộ


Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị trung ương 5 khóa XII của Đảng
24-07-2027

Đảng bộ trường THPT Lương Thế Vinh học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng.

Sáng 20/7/2017 toàn bộ Đảng viên, cán bộ giáo viên trường THPT Lương Thế Vinh  tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng được truyền hình trực tiếp trên sóng đài Truyền hình Quảng Bình.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khoá XII) là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng, vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính thời sự cấp bách, có tầm ảnh hưởng to lớn đối với việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII của Đảng đề ra về phát triển kinh tế - xã hội cũng như xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Toàn thể cán bộ Đảng viên, nhân viên trường THPT Lương Thế Vinh tham gia học tập nghị quyết

Để khẩn trương đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình xác định: Nhiệm vụ quan trọng ngay từ bây giờ là phải khẩn trương tổ chức ngay việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị đến tận mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, không được chậm trễ, bảo đảm cho việc học tập, quán triệt Nghị quyết phải thực sự phát huy hiệu quả.

Buổi sáng, PGS TS Nguyễn Văn Thạo, Phó chủ tịch hội đồng lý luận Trung ương trình bày 02 nội dung: “Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/06/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và “Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/06/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

PGS TS Nguyễn Văn Thạo, Phó chủ tịch hội đồng lý luận Trung ương

Buổi chiều các cán bộ, đảng viên đã được nghe PGS TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày nội dung: “Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/06/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

PGS TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong toàn trường hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm mới và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội, đặc biệt là mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 05 năm tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu: Sau Hội nghị này, mỗi một cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức, xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, ngăn chặn với các thông tin xuyên tạc chống phá Đảng và nhà nước ta; đồng thời, có những giải pháp phù hợp, quyết liệt để góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển theo đúng định hướng, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 của Đảng đã đề ra.

Qua đợt học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động của đơn vị , BCH Đảng bộ Trường THPT Lương Thế Vinh yêu cầu các Đảng viên ở các Chi bộ trực thuộc viết bài thu hoạch và xây dựng chương trình kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi Đảng viên.


Phạm Xuân Kỳ

Xem bài khác
 • Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2017        (16-05-2027)
 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 08        (01-05-2027)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017        (09-02-2027)
 • Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề 2016        (06-11-2026)
 • Các bài mới đăng
 • Hội nghị học tập chuyên đề 2020        (27-03-2030)
 • Hội nghị học tập và triển khai chuyên đề năm 2019        (27-03-2029)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019        (01-02-2029)
 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)        (29-12-2028)
 • Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW8 khóa XII        (09-11-2028)
 • Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị TW7 (Khóa XII)        (01-06-2028)
 • Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề 2018        (10-03-2028)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018        (07-02-2028)
 • Đại hội các chi bộ        (29-08-2027)
 • Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị trung ương 5 khóa XII của Đảng        (24-07-2027)