Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Hoạt động Đảng bộ


Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề 2018
10-03-2028

 HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ 2018: “XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

 

Chiều 8/3/2018, Đảng bộ trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tham dự hội nghị có các đồng chí đảng ủy viên, Ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Liên - Thị ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường nêu rõ: Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị có nhiều điểm mới, trong đó xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm giải pháp về chính trị tư tưởng trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đ/c Nguyễn Thị Liên, Thị ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc hội nghị

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Đồng chí Trần Thanh Tịnh- Phó bí thư đảng bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường thay mặt Đảng ủy báo cáo toàn bộ chuyên đề 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trước hội nghị. Những năm qua, Đảng ủy nhà trường đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ và nhà trường.

Đ/c Trần Thanh Tịnh, Phó bí thư Đảng bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường Báo cáo chuyên đề tại hội nghị

Đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường đã thực hiện nghiêm túc, xây dựng chương trình kế hoạch từng năm và lựa chọn nội dung trọng tâm đột phá để thực hiện; tổ chức việc học tập Chuyên đề năm 2016 với chủ đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”…Cán bộ, đảng viên, giáo viên luôn nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng đạo đức, lối sống, rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc, kỷ luật lao động; nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ; xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó với nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn thể cán bộ Đảng viên, giáo viên, nhân viên tham gia hội nghị

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ. Người coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy”, và đi đến kết luận: “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì thế, Người rất quan tâm đến xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, nhất là về phong cách công tác.

Phong cách làm việc và lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực. Phong cách ấy thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức, thẩm mỹ; là tấm gương sáng cho mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo. Có thể nói một cách rất khái quát về phong cách làm việc Hồ Chí Minh, đó là lề lối, cung cách, cách thức làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương, thể hiện trong hoạt động lãnh đạo của Người với những đặc điểm quan trọng như: phong cách dân chủ, quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.

Từ những nội dung chủ yếu trong phong cách làm việc và lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo cần chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính chất đột phá nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết; có phân công, xác định thời gian, giải quyết dứt điểm. Lấy kết quả thực hiện kế hoạch này làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên. Đảng ủy phối hợp với BGH, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên để tập trung xây dựng kế hoạch giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành. Đặc biệt, phải gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Trong khi đó, bản cam kết của mỗi cá nhân phải tập trung liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Liên - Thị ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường yêu nhấn mạnh để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao cần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; uốn nắn những lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, bệnh thành tích. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo việc đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị. Bên cạnh đó chú trọng biểu dương, tôn vinh người tốt, việc tốt, nhân rộng, phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các chi bộ, các tổ chuyên môn, các đoàn thể và cá nhân trong toàn trường.

          Trong không khí vui tươi mừng Đảng, mừng xuân, cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường quyết tâm phấn đấu rèn luyện, công tác, học tập tốt để xây dựng đảng bộ, nhà trường ngày càng vững mạnh, phát triển.

                                                                                                 

 

 

Phạm Xuân Kỳ

Xem bài khác
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018        (07-02-2028)
 • Đại hội các chi bộ        (29-08-2027)
 • Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị trung ương 5 khóa XII của Đảng        (24-07-2027)
 • Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2017        (16-05-2027)
 • Các bài mới đăng
 • Hội nghị học tập chuyên đề 2020        (27-03-2030)
 • Hội nghị học tập và triển khai chuyên đề năm 2019        (27-03-2029)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019        (01-02-2029)
 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)        (29-12-2028)
 • Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW8 khóa XII        (09-11-2028)
 • Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị TW7 (Khóa XII)        (01-06-2028)
 • Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề 2018        (10-03-2028)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018        (07-02-2028)
 • Đại hội các chi bộ        (29-08-2027)
 • Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị trung ương 5 khóa XII của Đảng        (24-07-2027)