/c: Ba ?n - Qu?ng Tr?ch - t?nh Qu?ng Bnh. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Hoạt động Đảng bộ


Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2017
16-05-2027

 

HỘI NGHỊ HOC TẬP, QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2017 THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

 Ngày 15/6/2017, Đảng ủy Trường THPT Lương Thế Vinh  đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cho cho các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn trường.

Toàn thể cán bộ Đảng viên, giáo viên, nhân viên tham gia hội nghị

           Đồng chí Trần Thanh Tịnh Phó Bí thư Đảng ủy thay mặt cho Đảng ủy, truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi nhất của chuyên đề năm 2017 với các nội dung: Một là, sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Hai là, quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, trong đó nhấn mạnh việc Đảng phải chống thói xem nhẹ học tập lý luận; Ba là, quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Bốn là, các giải pháp phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Và xác định rõ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2017 là một trong những giải pháp để góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Đ/c Trần Thanh Tịnh, Phó bí thư Đảng bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường Báo cáo chuyên đề tại hội nghị

          Thông qua bài giới thiệu của đồng chí Báo cáo viên đã giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên không chỉ hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; mà còn xác định được trách nhiệm của Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể các cấp trong việc tổ chức triển khai thực hiện ở đơn vị mình, gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cụ thể ở, đơn vị.

Đ/c Nguyễn Thị Liên, Thị ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại hội nghị

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Liên – Thị ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường  nhấn mạnh: việc học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị năm 2017 là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về giá trị lý luận, thực tiễn và tính thời sự, nhất là trong giai đoạn hiện nay, toàn Đảng đang tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ then chốt nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, đồng chí yêu cầu Cấp ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc.  Thông qua đó để cán bộ, đảng viên hiểu, xây dựng niềm tin, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh./.

 


Trần Thanh Tịnh

 

Xem bài khác
 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 08        (01-05-2027)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017        (09-02-2027)
 • Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề 2016        (06-11-2026)
 • Đảng bộ trường thpt Lương Thế Vinh học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng        (29-05-2026)
 • Các bài mới đăng
 • Hội nghị học tập chuyên đề 2020        (27-03-2030)
 • Hội nghị học tập và triển khai chuyên đề năm 2019        (27-03-2029)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019        (01-02-2029)
 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)        (29-12-2028)
 • Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW8 khóa XII        (09-11-2028)
 • Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị TW7 (Khóa XII)        (01-06-2028)
 • Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề 2018        (10-03-2028)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018        (07-02-2028)
 • Đại hội các chi bộ        (29-08-2027)
 • Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị trung ương 5 khóa XII của Đảng        (24-07-2027)