/c: Ba ?n - Qu?ng Tr?ch - t?nh Qu?ng Bnh. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Hoạt động Đảng bộ


Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề 2016
06-11-2026

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ 2016 “NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN, CỐT LÕI VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Sáng ngày 05/11/2016, cùng với cán bộ đảng viên trong toàn tỉnh, Đảng bộ Trường THPT tổ chức học tập cho toàn thể đảng viên, cán bộ nhân viên trong toàn trường Chuyên đề năm 2016 “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Buổi học tập, quán triệt do Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình.

Toàn thể cán bộ Đảng viên, nhân viên trường THPT Lương Thế Vinh tham gia hội nghị học tập trực tuyến

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một Di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách và thời đại Hồ Chí Minh, vì vậy trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau là phải mãi mãi giữ gìn, bảo vệ, kế thừa và phát huy những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Đồng chí khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết, không chỉ là yêu cầu, nhiệm vụ, mà còn là tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân, của Đảng và mọi người Việt Nam yêu nước.

Toàn thể cán bộ Đảng viên, nhân viên trường THPT Lương Thế Vinh tham gia hội nghị học tập trực tuyến

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cả nước nói chung, ở Quảng Bình nói riêng đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Trung ương và Chuyên đề năm 2016 “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Thông qua học tập, quán triệt, phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên

          Sau khi học tập chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thị Liên, Thị ủy viên – Bí thư đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhân viên trong toàn trường phát huy ý thức trách nhiệm, gương mẫu tiếp thu, nghiên cứu để nắm vững và hiểu sâu nội dung cơ bản của Chuyên đề, từ đó vận dụng sáng tạo vào cuộc sống vào công việc góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đảng bộ nhà trường, xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.
 Phạm Xuân K

Xem bài khác
 • Đảng bộ trường thpt Lương Thế Vinh học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng        (29-05-2026)
 • Đảng bộ trường THPT Lương Thế Vinh lãnh đạo nhà trường thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020        (18-12-2025)
 • Đại hội Đảng bộ trường THPT Lương Thế Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020        (17-05-2025)
 • Chi bộ KHXH đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2018        (21-04-2025)
 • Các bài mới đăng
 • Hội nghị học tập và triển khai chuyên đề năm 2019        (27-03-2029)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019        (01-02-2029)
 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)        (29-12-2028)
 • Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW8 khóa XII        (09-11-2028)
 • Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị TW7 (Khóa XII)        (01-06-2028)
 • Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề 2018        (10-03-2028)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018        (07-02-2028)
 • Đại hội các chi bộ        (29-08-2027)
 • Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị trung ương 5 khóa XII của Đảng        (24-07-2027)
 • Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2017        (16-05-2027)