/c: Ba ?n - Qu?ng Tr?ch - t?nh Qu?ng Bnh. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Hoạt động Đảng bộ


Đảng bộ trường thpt Lương Thế Vinh học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
29-05-2026

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ  XII CỦA ĐẢNG

 

Ngày 26 và 27 tháng 5 năm 2016,  Đảng bộ trường THPT Lương Thế Vinh đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể Đảng viên, cán bộ giáo viên trong toàn trường.   

Toàn thể Đảng viên, cán bộ giáo viên trường THPT Lương Thế Vinh

Trước khi đi vào học tập nghị quyết, đồng chí Nguyễn Thị Liên - Thị ủy viên, Bí thư Đảng bộ đã nhấn mạnh: Mục đích của Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm mới và phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ giải pháp được nêu trong Văn kiện Đại hội.

Đ/c Nguyễn Thị Liên - Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng nhà trường

Đặc biệt là, mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Thông qua hội nghị, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn bộ cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường. Tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đó, đồng chí Bí thư  yêu cầu các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy cao nhất tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu tiếp thu, nghiên cứu để nắm vững và hiểu sâu nội dung cơ bản của Nghị quyết.

GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề qua truyền hình trực tuyến

Phương pháp học tập nghị quyết  đại hội lần thứ XII của Đảng có điểm mới là cán bộ Đảng viên trong toàn đảng bộ THPT Lương Thế Vinh nói riêng và  cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Bình  được nghe các Báo cáo viên của Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo 3 chuyên  và được truyền hình trực tiếp qua Đài PT-TH Quảng Bình.

Các chuyên đề bao quát toàn bộ những nội dung lớn của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.Trong đó, GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Sáng  27/5, đồng chí Trần Thanh Tịnh - Phó bí thư Đảng bộ chủ trì phiên thảo luận và phân công nội dung thảo luận cho 3 chi bộ trực thuộc, sau thảo luận, yêu cầu các đồng chí đảng viên viết báo cáo thu hoạch, liên hệ với thực tiễn của địa phương, nhà trường và cá nhân thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm.

Đ/c Trần Thanh Tịnh - Phó bí thư Đảng bộ - Phó hiệu trưởng nhà trường

Với tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm cao, đảng viên, cán bộ giáo viên trường THPT Lương Thế Vinh nhận thức sâu sắc hơn tinh thần Nghị quyết, tạo không khí sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất ý chí và hành động để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng. Tin tưởng và quyết tâm thực hiện  thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhà trường lớn mạnh, xây dựng và bảo vệ  vững chắc quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.

                                                               

    PHẠM XUÂN KỲ

Xem bài khác
 • Đảng bộ trường THPT Lương Thế Vinh lãnh đạo nhà trường thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020        (18-12-2025)
 • Đại hội Đảng bộ trường THPT Lương Thế Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020        (17-05-2025)
 • Chi bộ KHXH đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2018        (21-04-2025)
 • Đảng bộ trường THPT Lương Thế Vinh với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên        (05-02-2025)
 • Các bài mới đăng
 • Hội nghị học tập và triển khai chuyên đề năm 2019        (27-03-2029)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019        (01-02-2029)
 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)        (29-12-2028)
 • Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW8 khóa XII        (09-11-2028)
 • Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị TW7 (Khóa XII)        (01-06-2028)
 • Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề 2018        (10-03-2028)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018        (07-02-2028)
 • Đại hội các chi bộ        (29-08-2027)
 • Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị trung ương 5 khóa XII của Đảng        (24-07-2027)
 • Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2017        (16-05-2027)