Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến
Địa


Ứng dụng công nghệ thông tin vào môn địa lý
Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giảng dạy đã mở ra nhiều khả năng phát triển mới làm thay đổi xã hội nói chung và ngành giáo dục nói riêng
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ
Hiện nay , trong toàn ngành giáo dục nói chung và bộ môn địa lý nói riêng , việc đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học là vấn đề tất yếu

Lưu ý khi dạy địa lý tự nhiên...
Qua nghiên cứu và thực tế giảng dạy ở lớp 12,có nhiều nội dung hoàn toàn mới.Có nhiều bài phát triển và nâng cao rất nhiều so với chương trình lớp 12 cũ và chương trình địa lí lớp 8 và lớp 9.Trước hết phải kể đến các loạt bài,phần ĐLTN Việt Nam

Kiến thức gợi ý khi dạy bài địa lý địa phương QB
Mục tiêu của bài học địa lí địa phương là giúp học sinh nắm vững được một số đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí,đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên,đặc điểm kinh tế-xã hội,một số ngành kinh tế của tỉnh

Phương pháp giải quyết các bài thực hành địa lý 11
Qua quá trình dạy các bài thực hành chương trình địa lí kinh tế-xã hội thế giới,khu vực và một số quốc gia ở lớp 11.Chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau đây

12