/c: Ba ?n - Qu?ng Tr?ch - t?nh Qu?ng Bnh. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Địa


SƠ ĐỒ ÔN TẬP ĐỊA LÝ
23-04-2011

Tải file: Tại đây

Xem bài khác
 • MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GIÁO DỤC...        (12-03-2011)
 • MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ        (10-11-2009)
 • Lưu ý khi dạy địa lý tự nhiên...        (24-03-2009)
 • Kiến thức gợi ý khi dạy bài địa lý địa phương QB        (16-03-2009)
 • Các bài mới đăng
 • Lòng đất nước ta        (23-11-2014)
 • Tích hợp kiến thức địa lý Quảng Bình vào bài giảng lớp 10        (05-11-2014)
 • Rèn luyện kỹ năng sử dụng Atlat cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Địa lý tại trường THPT        (25-03-2014)
 • Các biện pháp để tăng cường liên hệ thực tế trong dạy học địa lý THPT đạt hiệu quả        (19-12-2013)
 • Bão nhiệt đới        (14-11-2013)
 • Sử dụng kênh truyền hình trong dạy học địa lý 12        (26-10-2013)
 • Kinh nghiệm trong dạy kỹ năng sống cho học sinh qua bộ môn địa lý 11        (21-10-2013)
 • Câu chuyện nhỏ của tôi        (23-11-2012)
 • Một vài suy nghĩ về công tác chủ nhiệm lớp        (02-11-2012)
 • Phong trào thi đua dạy tốt - học tốt        (26-10-2012)