Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến
Văn


ĐỌC THƠ CÁCH TÂN ...
Nhà thơ Inrasara từng quả quyết: "Thời thế thay đổi, thơ thay đổi. Thơ thay đổi, cách đọc thơ cũng phải thay đổi" [2]. Đúng vậy, mỗi thời kì văn học cần có một văn hóa đọc riêng, mà điều kiện tiên quyết là một môi trường lành mạnh

HOA VƯỜN NHÀ
Đã mấy lần cầm bút viết về em – Nhưng rồi lại thôi. Bởi cái tự ty trong tôi lại dội về như thửơ nào vậy – Văn chương, thơ phú tôi có rành đâu.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Tại thời điểm này, cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” không còn dừng lại ở mức độ quán triệt, tuyên truyền mà hướng tới tổ chức thực hiện làm theo gương Bác. Trên tinh thần đó, cuộc vận động “ Hai không” của ngành GD&ĐT cũng đang bước vào giai đoạn 2 với 4 nội dung trong đó có vấn đề đạo đức nhà giáo.

Suy nghĩ về phần đầu truyện ngắn ...
Nguyễn Minh Châu - nhà văn tiên phong trong công cuộc đổi mới văn học nước nhà và theo Nguyên Ngọc thì ông xứng đáng với vị trí là” người mở đường tinh anh và tài năng” của văn học ta thời kì đổi mới.

123