/c: Ba ?n - Qu?ng Tr?ch - t?nh Qu?ng Bnh. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Ngoại ngữ


Về lại trường xưa
10-01-2012


back to the old school


Invited you back to the old school
School age memories brimming
Split bench trees dating
Apart and also remember not to forget
We agreed to meet in Quang Trach district heard you
Celebrate their 50 years anniversary of the
50 spring on more innovative
Solid step up in growing the business.

 

Teacher: Nguyen Thi My Le

                                                                     Group: English


VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

Mời anh về lại trường xưa

Tuổi học trò rưng rưng kỉ niệm

Ghế đá hàng cây chia tay hò hẹn

Xa nhau rồi còn nhớ mãi không quên

Ta hẹn nhau về Quảng Trạch nghe anh

Mừng kỉ niệm trường mình 50 tuổi

50 mùa xuân ngày thêm đổi mới

Vững bước đi lên trong sự nghiệp trồng người.

     

                                            Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ

                   Tổ: Ngoại ngữ


Xem bài khác
 • Triển khai chuyên đề đảo ngữ        (07-12-2011)
 • Ứng dụng CNTT trong việc dạy tiếng Anh        (10-11-2011)
 • Một số quy tắc tìm trọng âm của từ trong tiếng anh        (31-10-2011)
 • SỬ DỤNG POWER POINT VÀ MÁY CHIẾU HẮT        (16-05-2011)
 • Các bài mới đăng
 • Đổi mới phương pháp dạy đọc - hiểu môn tiếng Anh        (26-01-2015)
 • What is right word wrong word?        (28-12-2014)
 • Types of task/ item types        (17-09-2014)
 • My paternal grandmother        (17-09-2014)
 • Cách đổi một câu chủ động (active) sang câu bị động (passive)        (25-03-2014)
 • Nine Characterstics of a Great Teacher        (25-02-2014)
 • The different uses of -GET-        (22-01-2014)
 • Cách sử dụng To Be trong một số trường hợp        (14-11-2013)
 • Kế hoạch thi giải tiếng Anh trên mạng        (06-11-2013)
 • Adverbs with two forms and differences in meaning        (22-08-2013)