/c: Ba ?n - Qu?ng Tr?ch - t?nh Qu?ng Bnh. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Ngoại ngữ


Ứng dụng CNTT trong việc dạy tiếng Anh
10-11-2011

Tải file: Tại đây

Xem bài khác
 • Một số quy tắc tìm trọng âm của từ trong tiếng anh        (31-10-2011)
 • SỬ DỤNG POWER POINT VÀ MÁY CHIẾU HẮT        (16-05-2011)
 • ĐỂ LÀM TỐT MỘT BÀI THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ...        (12-05-2011)
 • Kinh nghiệm dạy từ vựng Tiếng Anh đạt hiệu quả        (01-11-2010)
 • Các bài mới đăng
 • Đổi mới phương pháp dạy đọc - hiểu môn tiếng Anh        (26-01-2015)
 • What is right word wrong word?        (28-12-2014)
 • Types of task/ item types        (17-09-2014)
 • My paternal grandmother        (17-09-2014)
 • Cách đổi một câu chủ động (active) sang câu bị động (passive)        (25-03-2014)
 • Nine Characterstics of a Great Teacher        (25-02-2014)
 • The different uses of -GET-        (22-01-2014)
 • Cách sử dụng To Be trong một số trường hợp        (14-11-2013)
 • Kế hoạch thi giải tiếng Anh trên mạng        (06-11-2013)
 • Adverbs with two forms and differences in meaning        (22-08-2013)