Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Trao đổi chuyên môn


Mẫu báo cáo Tổ CM
15-05-2013

Tải file: Tại đây

Xem bài khác
 • Tổng hợp kết quả khối 12 - năm học 2012-2013        (03-05-2013)
 • Danh sách phòng thi kỳ 2 - 2012-2013        (20-04-2013)
 • LE SO KET KY 1-2012-2013        (31-01-2013)
 • So diem ky 2-2012-2013        (30-01-2013)
 • Các bài mới đăng
 • Danh sách hs giỏi,tiên tiến năm học 2012-2013        (21-05-2013)
 • Tổng hợp kết quả năm học 2012-2013 (Bản chính sau khi phuc khảo)        (15-05-2013)
 • Mẫu báo cáo Tổ CM        (15-05-2013)
 • Tổng hợp kết quả khối 12 - năm học 2012-2013        (03-05-2013)
 • Danh sách phòng thi kỳ 2 - 2012-2013        (20-04-2013)
 • LE SO KET KY 1-2012-2013        (31-01-2013)
 • So diem ky 2-2012-2013        (30-01-2013)
 • Tổng hợp kết quả kỳ 1-năm học 2012-2013(NEW)        (16-01-2013)
 • Tài liệu tập huấn kỷ năng sống        (11-12-2012)
 • Kế hoạch thi và kiểm tra học kỳ 1-2012-2013        (08-12-2012)