Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Thông báo


Lịch kiểm tra học kỳ 2 - năm học 2012-2013
13-04-2012


New Page 1

TUẦN 35 ( 23/4-28-4/2012)

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011-2012.

Ngày

Buổi

Môn kiểm tra

Giờ phát đề

Giờ làm bài

Gìơ thu bài

23/4/2012

Thứ 2

Sáng

Văn - 10

7 giờ 30 phút

7giờ 35 phút

9 giê 5 phót

Chiều

Lý - 11

14 giê 00 phót

14 giê 5 phót

14 giê 50 phót

Sử - 11

15 giê 30 phót

15 giê 35 phót

16 giê 20 phót

Địa - 11

16 giê 40 phót

16 giê 45 phót

17 giê 30 phót

24/4/2012

Thứ 3

Sáng

Văn - 12

7 giờ 30 phút

7giờ 35 phút

9 giê 5 phót

Chiều

Hoá – lớp 12

14 giờ 00 phút

14giờ 05 phút

14 giê 50 phót

Sử – lớp 12

15 giờ 30 phút

15 giờ 35 phút

16 giê 20 phót

25/4/2012

Thứ 4

Sáng

Toán – lớp 12

7 giờ 30 phút

7giờ 35 phút

9 giê 5 phót

Chiều

Địa – lớp 12

14 giờ 00 phút

14giờ 5 phút

14 giê 50 phót

Anh – lớp 12

15 giờ 30 phút

15 giờ 35 phút

16 giê 20 phót

26/4/2012

Thứ 5

Sáng

Văn – lớp 11

7 giờ 30 phút

7giờ 35 phút

9 giê 5 phót

Anh – lớp 11

9 giờ 30 phút

9 giờ 35 phút

10 giê 20 phót

Chiều

Toán - 11

14 giờ 00 phút

14giờ 05 phút

15 giê 35 phót

27/4/2012

Thứ 6

Sáng

Lý -10

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giê 20 phót

Sử - 10

8 giờ 50 phút

8 giờ 55 phút

9 giê 40 phót

Địa - 10

10 giờ 10 phút

10 giờ 15 phút

11 giê 0 phót

Chiều

Hoá -11

14 giờ 00 phút

14giờ 05 phút

14 giê 50 phót

Sinh -11

15 giờ 30 phút

15 giờ 35 phút

16 giê 20 phót

28/4/2012

Thứ 7

Sáng

Toán - 10

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

9 giê 5 phót

Chiều

Hoá - 10

14 giê 00 phót

14 giê 5 phót

14 giê 50 phót

Sinh - 10

15 giê 30 phót

15 giê 35 phót

16 giê 20 phót

Anh - 10

16 giê 40 phót

16 giê 45 phót

17 giê 30 phót

CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý

 1. Tuần 34: Tổ chức ôn tập cho học sinh và kiểm tra 1 số môn
 2. Tuần 35 : Tổ chức kiểm tra chung 8 môn theo lịch
 3. Tuần 36 : - Tiếp tục kiểm tra các môn còn lại.

- Hoàn thành chấm điểm các môn kiểm tra chung.

4. Tuần 37 : - Các tổ báo cáo chất lượng các môn kiểm tra

Ngày 10 tháng 4 năm 2012

                                                           P.Hiệu trưởng

( Đã ký)

Trần Tiến Dũng

Xem bài khác
 • Thông báo        (24-12-2011)
 • Thông báo        (01-09-2011)
 • TỔNG HỢP KHỐI 10 -2010-2011 (BẢN CHÍNH)        (13-05-2011)
 • TỔNG HỢP KHỐI 11-2010-2011 (BẢN CHÍNH)        (13-05-2011)
 • Các bài mới đăng
 • Trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức thi thử THPT quốc gia 2015        (05-03-2025)
 • Thông báo gửi điểm lên mạng đợt 2        (19-12-2013)
 • Thông báo thay đổi lịch tập trung        (31-07-2013)
 • Lịch kiểm tra học kỳ 2 - năm học 2012-2013        (13-04-2012)
 • Thông báo        (24-12-2011)
 • Thông báo        (01-09-2011)
 • TỔNG HỢP KHỐI 10 -2010-2011 (BẢN CHÍNH)        (13-05-2011)
 • TỔNG HỢP KHỐI 11-2010-2011 (BẢN CHÍNH)        (13-05-2011)
 • BẢNG TỔNG HỢP KHỐI 12-2010-2011        (13-05-2011)
 • SỔ ĐIỂM KỲ 2 - KHỐI 12 -2010-2011        (13-05-2011)