Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến
Sinh
Biện pháp phát triển các loài cây ăn quả có múi
Cây ăn quả là một loại cây có giá trị kinh tế cao, trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế lớn hơn nhiều so với các loại cây trồng khác. Một số điều tra cho thấy thu nhập từ cây ăn quả gấp 2 – 4 lần so với cây lúa, cá biệt có những vùng cao gấp 10 lần trên cùng 1 đơn vị diện tích.

123