Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến
Thời khóa biểu


Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 28/09/2009
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 28/09/2009

Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 07/9/2009
Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 07/9/2009

Thời khóa biểu T34
Thời khóa biểu T34

Thời khóa biểu T31
Thời khóa biểu T31 thực hiện từ ngày 23/03/2009

12345678910111213