Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến
Hóa


Công tác chủ nhiệm
Người giáo viên khi ra trường, luôn mong muốn thực hiện tốt hai nhiệm vụ: giảng dạy và chủ nhệm. Đó cũng là đích phấn đấu của bất kỳ nhà giáo nào. Dạy và chủ nhiệm là hai mặt rất quan trọng trong trường phổ thông. Tôi xin bàn về công tác chủ nhiệm lớp.

Đổi mới PPDH Hóa học
Chúng ta đang bước vào kĩ nguyên mới, kĩ nguyên công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, yêu cầu của cách mạng đòi hỏi ngành giáo dục phổ thông phải không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Giảng dạy hoá học phải góp phần quan trọng vào việc thực hiện yêu cầu trên.

12