/c: Ba ?n - Qu?ng Tr?ch - t?nh Qu?ng Bnh. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến
Toán

Một sai lầm trong giải toán
Bài toán: Giải bất phương trình sau:

phương pháp quy nạp
Rèn luyện tư duy quy nạp cho học sinh

12345