Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến
Toán

Một sai lầm trong giải toán
Bài toán: Giải bất phương trình sau:

phương pháp quy nạp
Rèn luyện tư duy quy nạp cho học sinh

12345