Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến
Trang Đoàn viên - Thanh niên
Công tác giáo dục của Đoàn
Phải nói rằng, thời gian qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục truyền thống Đoàn của Đoàn trường THPT số 1 Quảng Trạch đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đoàn trường luôn đoàn kết, tập hợp, giáo dục, rèn luyện, tổ chức lôi cuốn thanh niên tắm mình trong các phong trào

12345