/c: Ba ?n - Qu?ng Tr?ch - t?nh Qu?ng Bnh. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Các văn bản nội bộ


Danh sách giải học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia
25-05-2017

Tệp đính kèm: Học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia


Xem bài khác
 • Danh sách SBD, phòng thi khối 10,11 học kỳ 2 năm học 2016 - 2017        (05-05-2017)
 • Thông báo thi thử THPT quốc gia năm học 2016 - 2017        (03-04-2017)
 • DS học sinh đạt giải văn hóa trong các cuộc thi cấp tỉnh và quốc gia        (20-05-2016)
 • Danh sách SBD, Phòng Thi, Lịch thi học kỳ 2 năm học 2015 - 2016        (21-04-2016)
 • Các bài mới đăng
 • Quy chế công khai năm học 2019 - 2020        (10-11-2029)
 • Thi thử THPT Quốc gia 2019        (04-04-2029)
 • Kế hoạch công khai năm 2018        (08-11-2028)
 • Quy chế quản lý tài sản năm 2018        (08-11-2028)
 • Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019        (17-05-2028)
 • Danh sách học sinh giỏi, học sinh tiên tiến học kỳ 1 năm học 2016 - 2017        (20-01-2027)
 • Danh sách học sinh giỏi, học sinh tiên tiến năm học 2015 - 2016        (20-05-2026)
 • Lịch thi thử THPT quốc gia năm học 2015 - 2016        (14-05-2026)
 • Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017        (11-05-2026)
 • Các văn bản quy chế tuyển sinh đại học 2016        (14-04-2026)