/c: Ba ?n - Qu?ng Tr?ch - t?nh Qu?ng Bnh. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến
Các văn bản nội bộ
Mẫu kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học 2013 - 2014
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC TỔ : .......... Năm học: 2013-2014 A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH : - Căn cứ Công văn số 5466/BGDĐT-GDTrH, ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Bộ GD- ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2013-2014 - Công văn số 2015/SGDĐT-GDTrH ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Sở GD-ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2013-2014 - Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2013- 2014 của trường THPT Số 1 Quảng trạch.


1234567