Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến
Sử
Sử dụng phương pháp đóng vai...
Hiện nay, bộ môn GDCD ở bậc THPT vẫn được xem là bộ môn phụ, không thi tốt nghiệp, không thi đại học. Do đó, không đ¬ược học sinh tập trung học, đặc biệt, với học sinh lớp 12Đổi mới phương pháp học môn lịch sử
Trong chiến lược phát triển giáo dục hiện nay của Đảng và nhà nước, cùng với việc đỏi mới về nội dung, chương trình, Sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học là một trong những yếu tố hết sức quan trọng để đạt được mục tiêu giáo dục


12