/c: Ba ?n - Qu?ng Tr?ch - t?nh Qu?ng Bnh. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến
Hoạt động Công đoàn
Một số hình ảnh hoạt động chào mừng ngày 20/11
Một số hình ảnh hoạt động chào mừng ngày 20/11

TIN VỀ GIẢI BÓNG BÀN CỜ TƯỚNG
Dạy-Học là hoạt động trọng tâm chính yếu trong trường học nhưng không thể thiếu các hoạt động khác như Văn nghệ -Thể dục thể thao. Với Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường THPT số 1 Quảng Trạch thì đây là một phong trào khá mạnh,sôi nổi và thường xuyên

Quy chế làm việc BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2008-2010
- Căn cứ luật Công đoàn ban hành ngày 30/6/1990 và Điều lệ Công đoàn năm 1998 - Căn cứ NQ Đại hội Công đoàn cơ sở Trường THPT số I Quảng Trạch nhiệm kỳ 2008-2010 Hội nghị BCHCĐ Trường THPT số I Quảng Trạch phiên họp thứ 2 đ• thống nhất quy chế làm việc của BCH như sau:

Nghị quyết Công đoàn nhiệm kỳ 2008-2010
Đại hội Công đoàn Trường THPT Số I Quảng Trạch nhiệm kỳ 2008-2010 tiến hành từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 27/9/2008 tại Trường THPT số 1 Quảng Trạch.

Quy chế phối hợp chính quyền và Công đoàn 2008-2010
- Căn cứ văn bản thoả thuận số 394/CĐ GDVN- Bộ GD & ĐT ngày 15/8/2005 giữa Công đoàn giáo dục Việt Nam và Bộ GD - ĐT. -Căn cứ Luật Công đoàn - Căn cứ tình hình của Trường THPT Số I Quảng Trạch Ban chấp hành Công đoàn và lảnh đạo nhà trường đ• bàn bạc và đi đến thống nhất các điểm sau trong công tác.

123